کتب جدید در وارثین

جدید

باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادت

کتب جدیدی به مجموعه کتب فروشگاه مرکز فرهنگی وارثین اضافه شد. نقدا همین را بدانید و بیایید و بخوانید تا فهرستشان را بزنیم. چند روزی است از صبح تا غروب برقراریم فرصت کردید سری بزنید و به روز شوید پیشنهاد دهید و صحبت کنید.منتظرتان می مانند چشم های کتاب تا اگر شده سطری از آنها بخوانید.

ساعت فعالیت در ماه مبارک رمضان:

6:30صبح تا اذان مغرب